ร่วมงาน "เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส เราคนไทยต้องร่วมมือ ประจำปี 2562"

16 สิงหาคม 2562

DOS Greenovation ภายใต้กลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมแสดงนวัตกรรมการจัดการน้ำเสีย ในงานแสดงนิทรรศการ “การจัดการน้ำเสียแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562” ภายใต้ธีมงาน “เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส เราคนไทยต้องร่วมมือ” ขององค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน จัดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม ณ BCC HALL ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

ในปีนี้ DOS Greenovation ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำ ด้วยการนำนวัตกรรมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียมาจัดแสดง อาทิเช่น DOS MBR นวัตกรรมการรีไซเคิลน้ำเสียให้เป็นน้ำใส สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ และ DOS PCF นวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงานและสารเคมี สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 70% และประหยัดสารเคมีได้ถึง 40% รวมถึงนวัตกรรมอื่นๆ มาจัดแสดงอีกด้วย ซึ่งนวัตกรรมที่นำมาแสดงในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

ร่วมงาน "ไทย วอเตอร์ เอ็กซ์โป 2019"

5-8 มิถุนายน 2562

DOS Greenovation ภายใต้กลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำดี และน้ำเสียครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ในงาน “ไทย วอเตอร์ เอ็กซ์โป 2019” (Thai Water Expo 2019) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

ในปีนี้ DOS Greenovation ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำ ด้วยการนำนวัตกรรมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียมาจัดแสดง อาทิเช่น DOS MBR นวัตกรรมการรีไซเคิลน้ำเสียให้เป็นน้ำใส สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ และ DOS PCF นวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงานและสารเคมี สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 70% และประหยัดสารเคมีได้ถึง 40% และ DOS ECO TEK นวัตกรรมการบำบัดไขมันด้วยไฟฟ้า 

รวมถึงนวัตกรรมอื่นๆ มาจัดแสดงอีกด้วย ซึ่งนวัตกรรมที่นำมาแสดงในครั้งนี้ สามารถตอบโจทย์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้ครบทุกบริบท ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน รวมถึงผู้ประกอบการทั้งในประเทศและอาเซียนได้อย่างแท้จริง

ร่วมงาน "ASEAN ENERGY WEEK 2018"

6 - 8 กันยายน 2561

DOS Greenovation ภายใต้กลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน Powerex Asia 2018, Electric Asia 2018
และ Asia Renewable Energy Expo 2018 ซึ่งอยู่ภายใต้ ASEAN ENERGY WEEK 2018
เป็นงานแสดงด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานครบวงจร
ทั้งในรูปแบบของการผลิตและกระบวนการด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
จัดระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2561 เวลา 10.30 – 17.00 น. ณ Hall 8 Impact เมืองทองธานี

ในปีนี้ DOS Greenovation ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำ
ด้วยการนำเทคโนโลยีลดต้นทุนในการเดินระบบผลิตน้ำประปาแบบไม่ใช้ถังตกตะกอน DOS PCF
และระบบ Recycle น้ำทิ้ง ด้วยเทคโนโลยี Flat Sheet Membrane และ Single Head Fiber
นอกจากจะมีประสิทธิภาพสูง ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังช่วยลดพื้นที่ระบบได้อีกด้วย

ร่วมงาน "ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2017"

7-10 มิถุนายน 2560

DOS Greenovation ภายใต้กลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม “ไทย วอเตอร์ เอ็กซ์โป 2017” (Thai Water Expo 2017) ครั้งที่5 ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา

ในปีนี้ DOS Greenovation ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำ ด้วยการนำเทคโนโลยีลดต้นทุนในการเดินระบบผลิตน้ำประปาแบบไม่ใช้ถังตกตะกอน DOS PCF และระบบ Recycle น้ำทิ้ง ด้วยเทคโนโลยี Flat Sheet Membrane และ Single Head Fiber นอกจากจะมีประสิทธิภาพสูง ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังช่วยลดพื้นที่ระบบได้อีกด้วย

จัดงาน "นวัตกรรมระบบผลิตน้ำประปาและรีไซเคิลน้ำเสียโดย DOS"

8 พฤศจิกายน 2559

DOS Greenovation ภายใต้กลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ได้ร่วมจัดงานสัมมนา “นวัตกรรมระบบผลิตน้ำประปาและรีไซเคิลน้ำเสีย โดย DOS” จัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ภายในงานได้มีการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำประปา และเทคโนโลยีการรีไซเคิลน้ำเสีย อาทิเช่น
– เทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาด้วย Pore Control Fiber (PCF) สามารถลดพื้นที่ในการก่อสร้างลง 75% สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 70% และประหยัดสารเคมีได้ถึง 40% 
– เทคโนโลยีการรีไซเคิลน้ำเสีย ด้วย Membrane Bioreactor (MBR) ที่ทำให้สามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยเทคโนโลยี MEMBRANE จากประเทศเยอรมันนี
เทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำที่มีความขุ่นสูงด้วยระบบ Actiflo จากบริษัท VEOLIA ซึ่งเป็นผู็เชี่ยวชาญระบบการจัดการน้ำจากนานาประเทศ โดยผู้ออกแบบจาก VEOLIA ประจำภูมิภาคเอเชีย

งานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร และผู้ออกแบบเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ มาให้ความรู้และเข้าร่วมการบรรยาย รวมทั้งการออกบูธให้ชมตัวอย่างสินค้ามากมาย เช่น บูธระบบผลิตน้ำประปา DOS PCF, บูธระบบบำบัดน้ำเสีย MEMBRANE BIORACTOR (MBR), บูธระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบ UV, บูธระบบพลังงาน เป็นต้น และรับของที่ระลึกจาก DOS

ร่วมงาน "2016 GLOBAL WATER CONFERENCE" ประเทศเมียนมา

15-18 สิงหาคม 2559

DOS Greenovation ภายใต้กลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “2016 Global Water Conference” ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา 

ในปีนี้ DOS Greenovation ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำ ด้วยการออกนิทรรศการแสดงสินค้าระบบประปาสำหรับเมือง ถังเก็บน้ำดีและระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารพักอาศัย และสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนรัฐบาล และผู้ร่วมสัมมนากว่า 500 ราย

ร่วมงาน "ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2016"

1-4 มิถุนายน 2559

DOS Greenovation ภายใต้กลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน “ASEAN Sustainable Energy Week 2016″ จัดแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน “Renewable Energy Asia Entech Pollutec Asia and Energy Efficiency Expo”  ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา 

ในปีนี้ DOS Greenovation ได้ออกนิทรรศการแสดงสินค้า ระบบประปา, อุปกรณ์ประหยัดแก๊ส LPG, CNG และอุปกรณ์ประหยัดน้ำมันเตา เป็นที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานมากมาย