DOS ECO FUEL

อุปกรณ์ประหยัดน้ำมันเตาลง 5 – 10% ในหม้อไอน้ำ เตาเผา เตาอบทั้งยังช่วยลดมลพิษลง 77% ทำให้อุปกรณ์เผาไหม้สะอาดขึ้น บำรุงรักษาลดลง

Features :-

หลักการทำงาน

เมื่อฉีดน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาไหม้ จะเกิดกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน 2 กระบวนขึ้นอย่างรวดเร็วดังนี้ 

1. การระเหยของน้ำ : 

เมื่อน้ำมันถูกฉีดเข้าสู่ห้องเผาไหม้ซึ่งอุณหภูมิสูง น้ำที่อยู่ในน้ำมันจะระเหยออกทันที

 

2. Micro explosion : 

น้ำที่ระเหยออกไปทำให้น้ำมันแตกเป็นฝอยละเอียด (การแตกตัวครั้งที่ 1) ฝอยละเอียดของน้ำมันจะถูกเผาไหม้ได้สมบูรณ์จนหมด (การแตกตัวครั้งที่ 2)

ระบบสำเร็จรูป

ระบบสำเร็จรูป สามารถใช้งานกับ Boiler ขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ประหยัดพลังงานและลดมลพิษ

ข้อดี

– ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (5-10%)

– ลดมลพิษ NOx, TSP และ SOx ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

– ลดต้นทุนการผลิต

– เพิ่มประสิทธิภาพหม้อน้ำ

– ช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์

– ทำให้ Boiler สะอาด ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

– ใช้งานได้กับน้ำมันหลายชนิด เช่น น้ำมันเตา A น้ำมันเตา C

– ใช้ได้กับ Boiler เดิม ไม่ต้องเปลี่ยน Boiler

– ง่ายต่อการใช้งาน

ผลงานของเรา

ลูกค้าของเรา

นวัตกรรมของเรา

Download >>

DOS ECO FUEL

5-10% Saving. ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดมลพิษ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหม้อน้ำ