DOS MBR

นวัตกรรมระบบรีไซเคิลน้ำทิ้ง ด้วย Flat Sheet Membrane ออกแบบให้มีความสมดุลของระยะห่างระหว่างแผ่น กับขนาดฟองอากาศ ทำให้เกิดการทำความสะอาดผิวหน้า Membrane ตลอดเวลา (Self Cleaning) จึงเกิดประสิทธิภาพสูง ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการล้าง

Features :-

ประหยัดพื้นที่

ใช้พื้นที่น้อยกว่าระบบ Convention >30% เนื่องจากสามารถติดตั้ง DOS MBR ลงในส่วนของการเติมอากาศได้

ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า

ประสิทธิภาพในการบำบัดสูงกว่าระบบ Conventional Activated Sludge 

น้ำที่ผ่านการบำบัดสามารถนำกลับไปใช้ได้ทันที

ดูแลรักษาง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง ของ Membrane ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ใช้สารเคมีน้อย ง่ายต่อการดูแลรักษา และสามารถขยายระบบได้ด้วยรูปแบบ Module

นวัตกรรมของเรา

Download >>

DOS MBR

30% space saving. นวัตกรรมระบบรีไซเคิลน้ำทิ้ง ด้วย Flat Sheet Membrane ออกแบบให้ทำความสะอาดผิวหน้า Membrane ตลอดเวลา (Self Cleaning) จึงเกิดประสิทธิภาพสูง ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการล้าง