DOS ECO TEK

ถังบำบัดไขมันด้วยไฟฟ้า 

เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่มีไขมันมาก ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร ร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่

Features and Benefits :-

 • ขนาด Reactor เล็กลงกว่าระบบเดิม ประมาณ 5-15 เท่า
 • ขจัดสารแขวนลอย และคอลลอยด์
 • สามารถลด E-Coli ได้
 • ขจัดไขมัน น้ำมัน ได้ต่ำกว่า 5 mg/l.
 • ไม่มีเสียงรบกวนขณะทำงาน
 • ไม่ใช้สารเคมี
 • สามารถแยกโปรตีน และน้ำมันได้
 • ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียต่อหน่วยลดลง 10-30%
 • ใช้ต้นทุนในการติดตั้ง และดำเนินการต่ำกว่าระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ

 • พลังงานรวม ใช้ลดลง 10-30%
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
 • ตะกอนที่เกิดขึ้นสามารถนำไปหมักก๊าซชีวภาพได้

   

 • ลดโอกาสไฟฟ้าดูด หรือ ช๊อตผู้ปฏิบัติงาน โดยการแยกวงจรของถัง Reactor ออกจากระบบปกติ
 • ตัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดฝา
 • มีสายดินทุกจุดที่น้ำสัมผัส

กระบวนการทำงาน

น้ำเสีย* เข้าระบบ DOS ECO TEK, Flow 0.5 Cu.M./Hr. (ต่อเนื่อง)

*ตัวอย่างทดสอบจากโรงงานอาหารสำเร็จรูป

ขณะ DOS ECO TEK ทำงาน จะเห็นฟองไขมันถูกแยกตัว ลอยขึ้นเหนือน้ำ และถูกกวาดทิ้ง โดย Skimmer

แสดงผลการทำงานระบบน้ำทิ้ง จาก DOS ECO TEK สามารถแยกส่วนน้ำที่บำบัด และ ส่วนครีมไขมัน

ระบบการบำบัดไขมัน

ตารางขนาดและปริมาณรับน้ำเสีย

รูปแบบของ DOS ECO TEK แต่ละรุ่น

ผลงานของเรา

Download >>

DOS ECO TEK

ถังบำบัดไขมันด้วยไฟฟ้า

10-30% Cost Reducing.  ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียต่อหน่วย ลดลง

เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่มีไขมันมาก ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร ร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่

Technology Innovation นวัตกรรมขั้นสุดแห่งการบำบัดไขมันด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบ Full Automatic*

*ยกเว้นการทำความสะอาด